Zarejestruj się na VI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWA: "CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE"

Galeria

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE:

Zasoby, możliwości i potrzeby osób starszych oraz ich opiekunów


24 maj 2012r.

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Otwarcie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Poznań 24 maj 2012

Prof. K. Wieczorowska–Tobis (Katedra Geriatrii i Gerontologii, UM w Poznaniu)

                    Dr D. Talarska (Katedra Profilaktyki Zdrowotnej; UM w Poznaniu)

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Jesień życia - koniec, czy początek? Czas podsumowań i wypłynięcia na głębię życia

Ks. Prof. J. Kiciński           (Katedra  Teologii Duchowości, Papieski Wydział Teologiczny,  Wrocław)

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Etyczne aspekty opieki nad osobami starszymi
 Prof. M. Musielak  (Katedra Nauk Społecznych, UM Poznań)

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Terapia zajęciowa – jako forma wykorzystania istniejących możliwości

Dr M. Cylkowska-Nowak (Zakład Edukacji, Katedra Nauk o Zdrowiu, UM, Poznań)

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Zapobieganie starzeniu się skóry
Dr hab. M. Pawlaczyk (Zakład Profilaktyki Chorób Skóry, UM Poznań)

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Kwestionariusz CANE jako narzędzie do oceny potrzeb osób starszych
Prof. K. Wieczorowska-Tobis (Katedra Geriatrii i Gerontologii, UM, Poznań)

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Dr hab. M. Pawlaczyk (Zakład Profilaktyki Chorób Skóry, UM Poznań)

 Dr D. Talarska (Katedra Profilaktyki Zdrowotnej; UM w Poznaniu)

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

 Uczestnicy IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Zasoby, możliwości i potrzeby osób starszych i ich opiekunów"

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Uczestnicy IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństiw. Zasoby, możliwości i potrzeby osób starszych i ich opiekunów"

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Pomoc społeczna dla osób w starszym wieku - oczekiwania a rzeczywistość
Prof. A.Michalska  (Instytut  Socjologii , UAM Poznań)

 

 

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Komunikacja z osobą starszą z zaburzeniami funkcji poznawczych
Mgr B. Łukawska (Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy im. Ks .J. Popiełuszki, Toruń)

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Uczestnicy IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Zasoby, możliwości i potrzeby osób starszych i ich opiekunów"

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Uczestnicy IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Zasoby, możliwości i potrzeby osób starszych i ich opiekunów"

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy z pacjentem: Systemy przemieszczania pacjentów; Nowoczesne wyposażenie pomieszczeń sanitarnych; Korzyści w relacji pracodawca – opiekun, opiekun – pacjent 
Fizjoterapeuta Kamil Woźniewski (Rehamil K. WOŹNIEWSKI)

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

 

Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy z pacjentem: Systemy przemieszczania pacjentów; Nowoczesne wyposażenie pomieszczeń sanitarnych; Korzyści w relacji pracodawca – opiekun, opiekun – pacjent
Warsztat   Rehamil

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy z pacjentem: Systemy przemieszczania pacjentów; Nowoczesne wyposażenie pomieszczeń sanitarnych; Korzyści w relacji pracodawca – opiekun, opiekun – pacjent 
Warsztat  Rehamil

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy z pacjentem: Systemy przemieszczania pacjentów; Nowoczesne wyposażenie pomieszczeń sanitarnych; Korzyści w relacji pracodawca – opiekun, opiekun – pacjent
Warsztat Rehamil

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy z pacjentem: Systemy przemieszczania pacjentów; Nowoczesne wyposażenie pomieszczeń sanitarnych; Korzyści w relacji pracodawca – opiekun, opiekun – pacjent 
Warsztat Rehamil

 

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Trening pamięci - Warsztat

Mgr M. Forycka (Centrum Seniora przy WSWOP „Hospicjum domowe”)

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Trening pamięci - Warsztat

Mgr M. Forycka (Centrum Seniora przy WSWOP „Hospicjum domowe”)

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Zasady ergonomii w pracy z niesprawnymi osobami starszymi
Dr A. Borowicz ( Katedra Geriatrii i Gerontologii, UM  Poznań)


 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Tai Czi jako jedna z rekomendowanych dla osób starszych form ruchu

(Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi)

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Tai Czi jako jedna z rekomendowanych dla osób starszych form ruchu

(Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi)

 

Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie 24 maj 2012

Sesja posterowa