VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - rejestracja

Struktura

KATEDRA GERIATRII I GERONTOLOGII

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 ul. Święcickiego 6  60-781 Poznań  Collegium Anatomicum

e-mail: geriatria@ump.edu.pl

 

 


KIEROWNIK KATEDRY GERIATRII I GERONTOLOGII

WRAZ Z ZAKŁADEM PROFILAKTYKI CHORÓB SKÓRY

Dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk

Telefon: 61 854 65 85 e-mail: mariolapawlaczyk@o2.pl

 

 

 

 

PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 KIEROWNIK PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak

ul. Bukowska 70   60-812 Poznań  Collegium Stomatologicum

Telefon: 61 854 73 09  e-mail: mcylkowska-nowak@wp.pl